Polityka prywatności

Sklep > Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z realizacją umów sprzedaży zawartych na stronie sklepu internetowego www.megabrandshop.pl.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest FH “SVOBODA” PIOTR GÓRKA z siedzibą w Myślenicach, ul. Zdrojowa 133, 32-400 Myślenice, NIP 6811692006, REGON 356547990, telefon + 48 517 504 852, e-mail biuro@megabrandshop.pl.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przykładamy szczególną wagę do zapewnienia prywatności Klientom naszego sklepu internetowego.

3. Klient rejestrując się w sklepie internetowym oraz składając zamówienie dobrowolnie podaje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres dostawy: ulica, miasto, kod pocztowy, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Klient dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych przez niego w sposób niezbędny do zapewnienia prawidłowego wykonania zawartej umowy sprzedaży.

4. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) w tym tzw. newslettera.

5. Stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji umów sprzedaży i jedynie w niezbędnym w tym celu zakresie-realizacja zamówienia i dokonania rozliczenia. Dane Klienta chronione są ze szczególną starannością przed dostępem osób nieupoważnionych, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych osobowych stale nadzoruje proces przetwarzania danych, dobiera i stosuje środki techniczne niezbędne do zapewnienia ich poufności oraz czuwa, aby dostęp do nich miały tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia.

6. Dane Klienta mogą być udostępniane przez administratora danych osobowych podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7. Klient ma prawo w dowolnym momencie do wglądu w swoje dane, ma także możliwość ich weryfikacji, aktualizacji lub usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@megabrandshop.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

8. Usunięcie danych osobowych Klienta nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu żądania.

9. W uzasadnionych przypadkach administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeśli w związku ze świadczoną usługą naruszył on postanowienia Polityki Prywatności, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa a wyjaśnienie sytuacji i ustalenie odpowiedzialności Klienta wymaga zachowania tych danych.

10. Administrator danych osobowych w związku z obsługą płatności zamówień oraz doręczeń towarów może powierzyć na podstawie pisemnej umowy dane osobowe Klienta do przetwarzania przez podmioty trzecie wykonujące na jego rzecz usługi:

a) operatorowi systemu płatności on-line firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
c) operatorowi DPD Polska sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie świadczącemu usługi pocztowe;
d) operatorowi InPost S.A. z siedzibą w Krakowie świadczącemu usługi pocztowe.

11. Dane zbierane automatycznie- pliki cookies

Mając na celu dostosowanie Sklepu internetowego do indywidualnych potrzeb Klienta strona www.megabrandshop.pl zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszej strony przez zapisywanie systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresy IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie naszego sklepu internetowego, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszej strony internetowej. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

Śledź nasze najlepsze oferty
i otrzymaj 20% zniżki na pierwsze zakupy!


Copyright @ 2018 l All Right Reserved
Realizacja: J-NET